Toen eind september 2011 door het vertrek van ds. Zeedijk onze gemeente vacant werd, was natuurlijk de eerste vraag hoe het werk in de gemeente voortgang kon vinden. Voor een kleine kerkenraad en een gemeente met beperkte middelen is dit vaak een hele opgave.

Ds. van Ginkel heeft ons hierbij fantastisch geholpen. Door goed overleg kon het werk steeds aan de behoeften van de gemeente en aan de mogelijkheden van ds. van Ginkel worden aangepast. Hij heeft het voorkomende ouderen- en crisispastoraat verzorgd, rouwbezoek verzorgd en begrafenissen geleid en gedurende de laatste drie maanden van 2013 tot aan de komst van ds. Post ook de catechisatie.

Al vele jaren gaat ds. van Ginkel enige malen per jaar in de Erediensten voor. Hij was voor onze gemeente dus geen onbekende, maar door de werkzaamheden in de vacaturetijd zijn de banden hechter geworden. Wij zijn daar dankbaar voor.
A.J. Zwerus – scriba Hervormde gemeente Stavenisse
Vanwege het feit dat onze predikant ds. B. Jongeneel het beroep naar Apeldoorn aannam, werd de Hervormde gemeente Dussen-Hank eind december 2010 vacant. Gelijk staat de kerkenraad dan voor de vraag hoe het winterwerk zo goed mogelijk doorgang kan vinden. De gemeente is klein  en het aantal kerkenraadleden gering. We vonden ds. H. van Ginkel bereid de (belijdenis)catechese over te nemen gedurende de rest van het seizoen.  Er werd gebruik gemaakt van moderne middelen zoals een beamer, zoals de catechisanten dat gewend waren. De kerkenraad is zeer tevreden over de wijze waarop aan de catechese invulling is gegeven. Ook niet onbelangrijk voor een kleine gemeente is dat we financieel goede afspraken konden maken.

Op 15 mei 2011 leidde ds H. van Ginkel de eredienst, waarin de twee belijdeniscatechisanten hun ja-woord gaven voor God en Zijn gemeente. Een bijzonder mooie en gezegende afsluiting van het winterseizoen.
S.W. Spiering, scriba van de Hervormde gemeente Dussen-Hank
Als kerkenraad herkent u dit wel. Na een bepaalde periode gaat de predikant naar een andere gemeente of met emeritaat. In Moerkapelle kwamen we na het vertrek van onze predikant ook voor deze vraag te staan: Vacant en dan…? Hoe laten we het gemeenteleven zo volledig mogelijk functioneren.? Allereerst kijk je wat er binnen de kerkenraad en of gemeente kan worden opgevangen, er tevens rekening mee houdend dat het wat langer kan gaan duren. Na een inventarisatie kwamen we tot de conclusie dat er op een aantal vlakken onvoldoende tijd en kennis beschikbaar was.

Zo werden we attent gemaakt op ds. H. van Ginkel (Halas) die op een flexibele wijze onze gemeente en kerkenraad terzijde wil en kon staan. In Moerkapelle konden er afspraken gemaakt worden op het gebied van catechese en ouderenbezoek. Nu we weer verblijd zijn met een nieuwe predikant kunnen we de kennis en hulp van ds. Van Ginkel van harte aanbevelen. Na een vacante periode van twee jaar (en negen beroepen) mochten de catechisaties doorgaan en werden de ouderen naar volle tevredenheid bezocht. Meerdere begrafenissen werden door ds. Van Ginkel geleid en de nazorg op een pastorale wijze ter hand genomen. Mede door het (regelmatig) vervullen van een preekbeurt was er een goede band met de gemeente en kunnen we met dankbaarheid terug zien op de afgelopen vacante periode.

W. Slingerland, scriba Hervormde gemeente Moerkapelle

Joomla SEF URLs by Artio